Dokumentová řešení

Univerzita

Problém, který chtěl zákazník řešit

Zákazník chtěl v souladu se svou strategií rozvoje realizovat nový efektivní informační systém a modernizovat své webové stránky.

Jaké řešení jsme zákazníkovi nabídli:

Pro potřeby interní distribuce informací byly dodány komponenty rozšiřující možnosti platformy MS SharePoint 2010, které zvýšily uživatelský komfort v oblasti efektivního hledání a prohlížení informací na univerzitním intranetu. Dále došlo k faceliftu veřejné webové prezentace s důrazem na zachování struktury informací a tematického designu vhodného pro status univerzity. Dále bylo doplněno několik funkcionalit, které usnadňují navigaci a dostupnost informací.

Přínosy dodaného řešení

Zákazník ocenil především rychlost a flexibilitu zpracování. Mezi přínosy řadí jednak zvyšující se návštěvnost veřejných webových stránek díky novému atraktivnímu designu a dále rovněž lepší informovanost studentů.

Orientační cena řešení: 250 000,- Kč

Společnost z oblasti provozování vodovodní sítě a výroby pitné vody

Problém, který chtěl zákazník řešit

Zákazník chtěl vybudovat nový intranetový portál, který by sloužil jako rozcestník pro přístup k informacím. Celé řešení mělo nabízet různorodé informace v přehledné podobě tak, aby se k nim zaměstnanci v případě potřeby dostali během „pár kliků“.

Jaké řešení jsme zákazníkovi nabídli:

JProtože se jednalo o poměrně komplexní projekt, rozdělili jsme portál na několik hlavních sekcí tak, aby se o jednotlivé části mohly starat různé odpovědné osoby. Díky tomu došlo ke zrychlení publikací informací, neboť je přímo prováděli pracovníci odpovědní za danou oblast. Součástí projektu byla i implementace nového grafického vzhledu webu.

Přínosy dodaného řešení

Zákazník dostal flexibilní platformu, na které mohl publikovat informace pro jednotlivé cílové skupiny. Díky integrovanému vyhledávání a podpoře tzv. typů obsahu bylo docíleno i standardizace publikovaných informací napříč jednotlivými odděleními společnosti.

Orientační cena řešení: 1 000 000,- Kč