Dokumentová řešení

Významná distribuční společnost

Problém, který chtěl zákazník řešit

Zákazník řeší problémy s evidencí aktivit souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnanců. Ne vždy se daří zaměstnance zapojit včas do pracovního procesu, protože nemají v očekávaných termínech připraveny všechny potřebné náležitosti.

Jaké řešení jsme zákazníkovi nabídli:
  • Vybudování úložiště informací o nově nastupujících zaměstnancích
  • Začlenění do již existujícího informačního portálu
  • Vytvoření procesu pokrývajícího kompletní agendu nástupu zaměstnance
  • Napojení na informační zdroje společnosti (číselníky středisek)
  • Řízení oprávnění podle uživatelů přiřazených k jednotlivým úkolům

Součástí nasazení bylo vytvoření nové samostatné části intranetu, která poskytuje prostor pro vybudování agend s procesním řízením. Takové řešení umožní do budoucna přidávat další aplikace, které procesní řízení usnadňují a zákazník tak využije pořízené licence softwaru naplno.

Orientační cena řešení: 130 000 Kč (bez licencí K2)

Licence K2 pro 150 uživatelů – 650 000,- Kč