Dokumentové riešenia

Univerzita

Problém, ktorý chcel zákazník riešiť

Zákazník chcel v súlade so svojou stratégiou rozvoja realizovať nový efektívny informačný systém a modernizovať svoje webové stránky.

Aké riešenie sme zákazníkovi ponúkli

Pre potreby internej distribúcie informácií boli dodané komponenty rozširujúce možnosti platformy MS SharePoint 2010, ktoré zvýšili používateľský komfort v oblasti efektívneho vyhľadávania a prezerania informácií na univerzitnom intranete. Ďalej došlo k faceliftu verejnej webovej prezentácie s dôrazom na zachovanie štruktúry informácií a tematického dizajnu vhodného pre status univerzity. Ďalej boli doplnené niektoré funkcionality, ktoré uľahčujú navigáciu a dostupnosť informácií.

Prínosy dodaného riešenia

Zákazník ocenil predovšetkým rýchlosť a flexibilitu spracovávania. Medzi prínosy radí tak zvyšujúcu sa návštevnosť verejných webových stránok vďaka novému atraktívnemu dizajnu, ako aj lepšiu informovanosť študentov.

Orientačná cena riešenia: 10.000 EUR

Spoločnosť z oblasti prevádzkovania vodovodnej siete a výroby pitnej vody

Problém, ktorý chcel zákazník riešiť

Zákazník chcel vybudovať nový intranetový portál, ktorý by slúžil ako rázcestník pre prístup k informáciám. Celé riešenie malo ponúkať rôznorodé informácie v prehľadnej podobe tak, aby sa k nim zamestnanci v prípade potreby dostali na „pár klikov“.

Aké riešenie sme zákazníkovi ponúkli

Pretože išlo o pomerne komplexný projekt, rozdelili sme portál na niekoľko hlavných sekcií tak, aby sa o jednotlivé časti mohli starať rôzne zodpovedné osoby. Vďaka tomu došlo k zrýchleniu publikovania informácií, keďže ich priamo vykonávali pracovníci zodpovední za danú oblasť. Súčasťou projektu bola aj implementácia nového grafického vzhľadu webu.

Prínosy dodaného riešenia

Zákazník dostal flexibilnú platformu, na ktorej mohol publikovať informácie pre jednotlivé cieľové skupiny. Vďaka integrovanému vyhľadávaniu a podpore tzv. typov obsahu bola docielená aj štandardizácia publikovaných informácií vnútri jednotlivých oddelení spoločnosti.

Orientačná cena riešenia: 40.000 EUR