Dokumentové riešenia

Významná distribučná spoločnosť

Problém, ktorý chcel zákazník riešiť

Zákazník rieši problémy s evidenciou aktivít súvisiacich s nástupom a výstupom zamestnancov. Nie vždy sa podarí zamestnancov zapojiť včas do pracovného procesu, pretože nemajú v očakávaných termínoch pripravené všetky potrebné náležitosti.

Aké riešenie sme ponúkli zákazníkovi:
  • Vybudovanie úložiska informácií o novonastupujúcich zamestnancoch
  • Začlenenie do už existujúceho informačného portálu
  • Vytvorenie procesu pokrývajúceho kompletnú agendu nástupu zamestnanca
  • Napojenie na informačné zdroje spoločnosti (číselníky stredísk)
  • Riadenie oprávnení podľa používateľov priradených k jednotlivým úlohám

Súčasťou nasadenia bolo vytvorenie novej, samostatnej časti intranetu, ktorá poskytuje priestor pre vybudovanie agend s procesným riadením. Toto riešenie umožní v budúcnosti pridávať ďalšie aplikácie postavené na procesoch a využívať tak zakúpené licencie softvéru naplno.

Orientačná cena riešenia 4.800 EUR (bez licencií SW)

Licencie pre 150 používateľov 24.000 EUR